Mediacje gospodarcze w sporach z sektorem publicznym

Okrągły stół z udziałem przedsiębiorców, przedstawicieli Ministerstw/ Skarbu Państwa, Prokuratorii Generalnej oraz Najwyższej Izby Kontroli

Inwestycje publiczne w Polsce, to niejednokrotnie także źródło konfliktów pomiędzy wydającym te środki sektorem publicznym a realizującym daną inwestycję przedsiębiorcą, a więc sektorem prywatnym.

Stosunkowo nowym „narzędziem mediacyjnym” dla sektora publicznego są obowiązujące od 1 czerwca 2017 roku, a wprowadzone w ramach tzw. „pakietu wierzycielskiego”, znowelizowane przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wprowadzone w tych ustawach zmiany wprost regulują kwestie zawierania ugód z sektorem publicznym. Równolegle nowe zadania otrzymała Prokuratoria Generalna RP.

Czy sektor publiczny mediuje z sektorem prywatnym?

Na to i inne pytania odpowiemy podczas obrad „Okrągłego stołu” dotyczących mediacji gospodarczej z sektorem publicznym.
Spotkanie będzie miało formę dyskusji panelowej z możliwością zadawania pytań przez publiczność, a do samej dyskusji zostaną zaproszeni:

- przedstawiciele administracji rządowej,

- przedstawiciele Prokuratorii Generalnej,

- przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli,

- przedsiębiorcy,

- przedstawiciele spółek Skarbu Państwa,

- mediatorzy,

- przedstawiciele organizacji zrzeszających przedsiębiorców (izby handlowe) i reprezentujące ich interesy.

Prices

Participation as Price PLN net
Member Free of charge
Non-Member Free of charge
Other Free of charge

Go back

Platinum Members

Gold Members

Silver Members